Lid worden

Word lid van Carnavalsvereniging de Othmarridders! Vul onderstaande velden in: 

Aanmeldingsformulier

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht
Ondergetekende meldt bovenstaande persoon aan als lid van de vereniging en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Carnavalsvereniging De Othmarridders om van bovengenoemde rekening eens per jaarlijks (gewoonlijk rond 11 november) de verschuldigde contributie af te schrijven voor de bovengenoemde persoon.
Artikel 7.2 Statuten Ootmarsumse Carnavalsvereniging de Othmarridders: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste augustus in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst opvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.