Raad van Elf

De Raad van Elf

De Raad van Elf

Waar ze vandaan komen weet niemand
ze zijn er altijd al geweest
De raad van elf, dat spreekt toch vanzelf
Is met raad en daad verbonden aan Prins en gevolg

Ter opluistering van prins en feest
onder aanvoering van de vorst en gelaafd door de bottelier
zijn ze daar, in vol ornaat en met hun machtige tafel
en maken ze er altijd weer een spektakel van

En samen in vele commissies aanwezig
zijn zij de “stillen” op de achtergrond
het sociale wordt nooit vergeten
en dat het hele jaar rond